Chui Yee Tang

Studenter

Chui Yee Tang

Design Master Level
ChuiYeeTang_GrowingToy1w.jpg
ChuiYeeTang_GrowingToy2_MatsRingqvist_w.jpg
ChuiYeeTang_GrowingToy3_MatsRingqvist_w.jpg
ChuiYeeTang_GrowingToy4_MatsRingqvist_w.jpg

Growing Toy

Growing Toy is a set of sustainable toy that is designed using eco-design principles. It is meant to follow the growth of a newborn to about 2 years old or older. The main purposes of the toy are to help develop physical and mental skills as well as to stimulate the different senses and motor abilities of the babies. It consists of three hanging objects with basic geometrical shapes, a double-sided book together with a series of mini image cards. They can be played in different contexts and stages of baby development. In other words, the toy is multi-purpose and multi-sensory. The toy is designed using organic scrapped cotton fabrics and recycled papers. It is economical and environmental friendly because the product’s life span has been extended and it is safe for the babies and mother earth.

Growing Toy är en uppsättning leksaker som är utformade enligt principerna för ekonomisk, kultur och ekologisk hållbarhet. Denna uppsättning leksaker är tänkta att följa tillväxten från en nyfödd upp till ca 2 års ålder eller äldre. Förutom att leksaken skall vara rolig bidrar den till utvecklingen av barnets fysiska och mentala kompetens genom att stimulera olika sinnen och motoriska färdigheter. Leksaken består av tre hängande objekt med de grundläggande geometriska formerna, en dubbelsidig bok och ett antal mini-bildkort. Leksaken kan användas vid olika stadier i barnets utveckling. Exempelvis kan de hängande föremålen stimulera nyföddas barns syn och ögonmotorik. Senare kan de användas som skallror och därefter för att lära grunderna i form och färg. Den dubbelsidiga boken och mini-bildkorten stimulerar barnets fantasi och kreativitet. Berättelserna i bilderna stimulerar också interaktion och kommunikation mellan barn och föräldrar. Med andra ord är denna leksak designad för flera utvecklingsfaser hos barnet. Leksaken är enbart tillverkad av återvunna organiska bomullstyger och återvunnet papper. Tack vare de återvunna materialen är leksaken ekonomisk och miljövänlig då den minskar belastningen på moder jord. Leksaken är också säker att leka med.

Sponsors:
* Dem Collective AB, Sweden
* Dibb AB, Sweden
* Mod Green Pod, USA
* Sustainable Cotton Project, USA

Chui Yee Tang
chuiyeetang [at] hotmail.com

Photo: Mats Ringqvist

 

ChuiYeeTang_GrowingToy1p.jpgLadda ner
ChuiYeeTang_GrowingToy2_MatsRingqvist_p.jpgLadda ner
ChuiYeeTang_GrowingToy3_MatsRingqvist_p.jpgLadda ner
ChuiYeeTang_GrowingToy4_MatsRingqvist_p.jpgLadda ner