Elisabeth Billander

Studenter

Elisabeth Billander

Crafts Master Level Ceramic Art
ElisabethBillander_dialog3_w.jpg
ElisabethBillander_narbild_w.jpg
ElisabethBillander_working_w.jpg

Dialog

“Beside the desk, different objects are carefully arranged on shelves. Sometimes she weighs them one by one or places them in rows to measure how far they reach. She singles out some of them to put something together and then takes it apart again. She organizes and sorts to find something unexpected. A most serious game. A most playful work. Or is it just a way of passing time? “
My final project is a performance on the subject of ceramic art. With several components I wanted to create a kind of ceramic art piece that only exists in the present. A work in transformation. I named  my project Dialogue since I have been working in a dialogue between different materials and between different art forms. The project also relates to work, time, and how we value different occupations and activities.

”På hyllorna vid arbetsbordet är olika objekt omsorgsfullt placerade. Ibland väger hon dem en och en och ibland radar hon bara upp dem för att mäta hur långt det blir. Hon tar fram dem, bygger ihop något och tar sedan isär det igen. Hon ordnar och sorterar för att hitta något oväntat. En högst allvarsam lek. Ett högst lekfullt arbete. Eller är det bara ett nyttigt tidsfördriv? ”
Mitt examensarbete är en performance som handlar om keramikkonst genom en annan konstform, teatern. Jag ville skapa ett verk av flera beståndsdelar som enbart existerar i nuet. Ett verk i förvandling. Jag kallar mitt examensarbete för Dialog eftersom jag har arbetat i dialog mellan olika material och mellan olika konstformer. Verket handlar även om arbete, tid och hur vi värderar olika sysselsättningar.

Elisabeth Billander
e-mail: elisabeth.billander [at] gmail.com
mobil: +46(0)735 114218
elisabethbillander.blogspot.com 

 

ElisabethBillander_dialog3_p.jpgLadda ner
ElisabethBillander_narbild_p.jpgLadda ner
ElisabethBillander_working_p.jpgLadda ner