Estanislau Mateu

Studenter

Estanislau Mateu

Design Master Level
Estanislau_Mateu_0w.jpg
Estanislau_Mateu_1w.jpg
Estanislau_Mateu_2w.jpg
Estanislau_Mateu_3w.jpg

Connection

‘Connection’ is a story of a mans experience.
Real and surreal. It begins with reality and it finishes with a dream.
It begins in 2030 in a world which is already enabling worldliness by respecting eacother in a global mindset and it reminds him of the old times in 2010 when the world was seeking a global solution.
The evolution of public transportation plays a big role in social development and is at the same time a strong everyday life connection between the user and ‘the system’.
The conclusion of the story, the dream, is to share the experience of a person in 2070, riding in a vehicle designed in for the purpose of making everyday life something really exciting.”Name:  Estanislau Mateu


’Connection’ är en berättelse om en mans upplevelse.
Verklig och overklig, den börjar med en verklighet och avslutas med en dröm.
Den börjar år 2030, i en värld där man redan börjat tillämpa ett objektivt och globalt sätt att se världen och den påminner om svunna tider, år 2010, då världen behövde och eftersträvade just denna globala förståelse, den kompromiss som skulle leda till samstämmighet.
Utvecklingen av kollektivtrafiken spelar en stor roll för det sociala samhället på det sättet att den är en stark länk i vardagen mellan passageraren och systemet.
Berättelsens mål, drömmen, är att dela en persons upplevelse år 2070. Att resa med denna person i ett fordon designat för ändamålet att göra vardagslivet till något verkligt spännande.


Estanislau Mateu
e-mail:   xiquilau [at] gmail.com
Tel:   +46 (0) 722250338

 

Estanislau_Mateu_0p.jpgLadda ner
Estanislau_Mateu_1p.jpgLadda ner
Estanislau_Mateu_2.jpgLadda ner
Estanislau_Mateu_3p.jpgLadda ner
FINAL_Report_01_E_MATEU_SM.pdfLadda ner