Joel Grip

Studenter

Joel Grip

Design Master Level
JoelGrip_pic1_w.jpg
JoelGrip_pic2_w.jpg
JoelGrip_pic3_w.jpg

Handskrift i moderniteten

ABSTRACT
In this thesis the question is asked how handwriting (going from being essential social skills to being considered ephemeral) may be relevant in this increasingly computer-assisted society. In the struggle for cultural sustainability, handwriting can offer simple and communicative tools usable to experts and amateurs alike. This can give valuable contribution to social dialogue. Though experts have strong technical skills, amateurs may intuitively create more vivid expression in writing. From these ideas, effort is made to find how radical and contemporary methods of handwriting joining these separate traits could be created. The concept would give designers of all skill levels a set of creative (and immaterial) tools. These could then be used to develop personalized letterforms free from demands on perfection. This concept, now called Fenix,  is then used to create 3 new sets of handwriting styles free from obvious historical connotations. Everyday applications of these styles are then shown.  The working process used to reach these results are characterized as being inspired by the craftsmans approach to problem-solving, where mistakes are important steps on the path to things new.


SAMMANDRAG
I projektet ställs frågan hur handskrift (som utvecklats från att förr ha varit en nödvändig del av medborgarens bildning till att vara kuriosa) kan vara relevant i ett allt mer datorassisterat samhälle?  I den viktiga strävan efter ”kulturell hållbarhet” kan dock handskrift erbjuda enkla kommunikativa verktyg användbara för både amatörer och experter. Detta kan bidra till viktig social dialog. Om experter har teknisk skicklighet, kan amatören ofta intuitivt ge ett mer livfullt uttryck i skrift. Utifrån dessa idéer söks svar på frågan hur en modern handskriftspraktik förenande parternas styrkor skulle kunna gestaltas. Försök görs att skapa ett radikalt koncept för handskrift.
Det skulle ge formgivare av alla kunskapsnivåer kreativa (och immateriella) verktyg att använda. Dessa kunde användas för att efter personlig smak och utan tvång på kvalitetsmässig perfektion skapa och använda bokstavsformer för handskrift.
Konceptet utnyttjas sedan för att skapa 3 nya handstilar fria från tydliga historiska förlagor. Exempel visas på hur dessa kan appliceras i vardagen. Den process som används för att nå dessa resultat karaktäriseras av en hantverksinspirerad dialog mellan problem och lösning, där misstag kan vara viktiga steg på vägen mot något nytt.


Joel Erlend Grip
E-post: joelgrip75 [at] gmail.com
Mobil: 0704 537054

 

JoelGrip_pic1_p.jpgLadda ner
JoelGrip_pic2_p.jpgLadda ner
JoelGrip_pic3_p.jpgLadda ner
Rapporten_JG_kompletterad.pdfLadda ner