Kristin Bille

Studenter

Kristin Bille

Design Master Level
Ouse_KristinBille1_w.jpg
LaRevolucion_KristinBille1_w.jpg
410_KristinBille1_w.jpg

Why not ?

Say you have a product that in one way or another have left their mark in one's heart and soul. It´s like you have a really good friend with you in life. A friend who you never, despite weaknesses, scars and faults would leave for a new one. In the case of friends in life, you choose who you spend time with, and if you are reflective choose the fine, in heart and soul good friends that enrich your life with everything you´re not capable of. Could it be in the same way with the products?
I have tried to create products that have a headstrong character who might not interest everyone, but they have an underlying story that shines through and creates a character that can become a true forever friend.
The products is 'Ouse' a table inspired by Virginia Woolf, "La Revolución" a chair of Frida Kahlo and "4:10" a swing of Coco Chanel.

Säg att man har en produkt som på ett eller annat sätt har satt spår i ens själ och hjärta. Det kan vara som att man har en riktigt god vän med sig i livet. En vän som man aldrig, trots brister, ärr och fel skulle välja bort framför en ny. När det gäller vänner i livet väljer man vilka man umgås med, och är man eftertänksam väljer man dom fina, i själ och hjärta goda vännerna som berikar ens liv med allt man inte själv är kapabel till. Kan det vara på samma sätt med produkter?
Jag har försökt att skapa produkter som har en egensinnig karaktär som kanske inte faller alla i smaken, men som har en bakomliggande historia som skiner igenom och skapar en karaktär som kan bli en för alltid riktigt god vän. Produkterna är ”Ouse” ett bord inspirerat av Virginia Woolf, ”La Revolución” en stol av Frida Kahlo och ”4.10” en gunga av Coco Chanel.

kristinbille [at] gmail.com

Ouse_KristinBille1_p.jpgLadda ner
LaRevolucion_KristinBille1_p.jpgLadda ner
410_KristinBille1_p.jpgLadda ner
Rapport-Whynot-KristinBille.pdfLadda ner