Oscar Gard Montan

Studenter

Oscar Gard Montan

Crafts Master Level Ceramic Art
OscarGardMontan_eld_w.jpg
OscarGardMontan_snort_w.jpg
OscarGardMontan_tear_w.jpg

Sju fördömda män.

Seven damned men.
Materials: Glazed stoneware.
I have built seven sculptures on the theme of greed.
Greed is one of the seven deadly sins according to catholic Christianity. In Buddhism greed is considered to be a wrong association between material goods and happiness.
Greed is an insatiable desire for wealth, a demand to collect possessions combined with an excessive thriftiness.
I have given shape to this characteristic with a starting point in humorous cartoons.

Sju fördömda män.
Material: Glaserad stengods.
Jag har byggt sju stycken skulpturer på temat girighet.
Girighet är enligt katolsk kristendom en av de sju dödssynderna. Inom buddhismen anses girighet vara en felaktig association mellan materiella tillgångar och lycka.
Girighet innebär ett överdrivet begär att samla ägodelar förenat med överdriven sparsamhet, vinningslystnad och snikenhet.
Jag har med utgång från humoristiska seriefigurer illustrerat detta. 

Oscar Gard Montán
oscargard [at] gmail.com
tel: 0704-396641
oscargardmontan.wordpress.com

OscarGardMontan_eld_p.jpgLadda ner
OscarGardMontan_snort_p.jpgLadda ner
OscarGardMontan_tear_p.jpgLadda ner