Ronja Svenning Berge

Studenter

Ronja Svenning Berge

Design Master Level
ronjasvenningberge_photo1w.jpg
ronjasvenningberge_photo2w.jpg

Kanske imorgon

Maybe tomorrow is an identity work for Mariken Halle's exam film at The school of film directing in Gothenburg. It aims to explore what exists around the film, to preserve valuable things that otherwise would go away after the film is finished, to communicate the thoughts that inspired the work with the film; and explain why Maybe tomorrow is more than just a film.


Kanske i morgon är ett identitetsarbete för Mariken Halles examensfilm på Filmhögskolan i Göteborg. Arbetet försöker utforska det som existerar runt filmen, att ta tillvara  på värdefulla saker som annars skulle försvinna när filmen är klar, att kommunicera tankarna som inspirerade arbetet med filmen; och förklara varför Kanske i morgon är mer än enbart en film.

Ronja Svenning Berge
ronjasvenningberge [at] gmail.com

ronjasvenningberge_photo1p.jpgLadda ner
ronjasvenningberge_photo2.jpgLadda ner