Erik Vidstige

Studenter

Erik Vidstige

Design grundnivå
ERIK_VIDSTIGES_PLANSKISS_w.jpg
ERIK_VIDSTIGES_VISSUALISERING_w.jpg
ERIKS_VIDSTIGES_BUSKAGE_w.jpg

LEKKROKAR

- ”Något att hänga upp leken på”

Dagens forskning visar på att naturliga miljöer är viktiga för barns utveckling och att barn oftast väljer bort de redskap olika lekplatser erbjuder. Genom att bryta gränsen mellan stadens parker och deras tillhörande lekplatser, vill jag skapa nya rumsligheter som uppmuntrar istället för uppmanar till lek. Med mitt koncept ”Lekkrokar – något att hänga upp leken på” vill jag inspirera till nya naturliga miljöer där barnfamiljer kan umgås. Jag har arbetat fram ett förslag på hur en sådan yta skulle kunna se ut. ”Lekkroken” är inspirerad av barns nyfikenhet och vilja att hitta och skapa sina egna platser. Utifrån rumsligheternas olika karaktärer och hur dessa förhåller sig till varandra och omgivningen, skapas en yta som fångar upp och ger obegränsade förutsättningar för leken att uppstå.

Erik Vidstige

Erik.vidstige [at] gmail.com

Tel. mob. 070 5167998

ERIK_VIDSTIGES_PLANSKISS_p.jpgLadda ner
ERIK_VIDSTIGES_VISSUALISERING_p.jpgLadda ner
ERIKS_VIDSTIGES_BUSKAGE_p.jpgLadda ner