Mikael Sellersjö

Studenter

Mikael Sellersjö

Crafts Master level Jewellery Art and Design
MikaelSellersjo_Photo_MatsRingqvist_1w.jpg
MikaelSellersjo_Photo_MatsRingqvist_2w.jpg
MikaelSellersjo_Photo_MatsRingqvist_3w.jpg

Blue Moon

Perhaps there is an absolute necessity in acknowledging what is past to allow the brand-new necessary, being percipient and current towards what is to come. I allow my jewellery to become structure for the past where it is accepted for what it is, relaxed in the present.
A big concern in my work is the ability for objects to hold their own truths. Can a thing carry and convey something that makes movement possible?
It is beautiful with things that can be kept over a long time. Where time can be measured thru its wear.


I have tried to visualize leftovers of my past thru working directly in the materials, without any visual aid. In my practical work I used a dentist´s drill. I’m calm with its sound; Peculiar to listen for a thousand hours to a little screaming pig. I thought of gold when I carved. A meticulous ponder, an ocular engagement, together with memories of folk concerning the shapes. In thoughts of the heroic, in floral splendor, glass and forgiveness. And on the moon.

The work treats a wish to devote to things a rightful amount of time to be accomplished or destroyed. 

 

Kanske är det en absolut nödvändighet att blicka bakåt för att genom det gamla se det helt nya nödvändiga. För att mer klarsynt kunna verka i nuet mot det som skall komma. Jag låter mina smycken bilda en struktur vari det svunna tillåts vara vad det är. Så nuet görs ledigt. I mitt arbete har tankar om föremålens egenvärde haft relevans. Kan ett föremål bära och förmedla något som gör denna rörelse möjlig?
Det är vackert med saker som kan hållas över tid. Som kan förvaltas med synbar omsorg och läsbara syften. Där tiden kan mätas i slitage.

Jag har försökt åskådliggöra kvarlevor i mitt sinne genom att arbeta direkt i materialen utan förlagor. I det praktiska arbetet, låt säga med tandläkarfräsen, är jag tillfreds med lätet. Märkligt att i tusen timmar lyssna till en liten skrikande gris. Jag tänkte på guld när jag skar. Ett minutiöst ältande, ett okulärt engagemang, ihop med minnen av folk som på något vis angår formernas spänningar. I tankar på det heroiska, på blomsterprakt, glas och förlåtelse. Och på månen. 

Arbetet behandlar en önskan om att saker verkligen skall få ta den tid de behöver för att fulländas eller förintas.

 

Mikael Sellersjö
m.sellersjo [at] hotmail.com   
+46(0) 7001 50 381

 

MikaelSellersjo_Photo_MatsRingqvist_1p.jpgLadda ner
MikaelSellersjo_Photo_MatsRingqvist_2p.jpgLadda ner
MikaelSellersjo_Photo_MatsRingqvist_3p.jpgLadda ner