Yue Xin

Studenter

Yue Xin

Child Culture Design Master level
Yue_Xin_1w.jpg
Yue_Xin_2w.jpg

Från skräp till leksak

From junk to toy - a sustainable way of playing

Living in today’s society, we constantly consume to find our own identity. We also buy lots of toys for our children. However, the production of all these goods is not good for the environment.
I believe that for children play is free. This has two meanings. On one hand, play enjoyed by children comes in many different forms, and on the other, play should be free of cost and spending extra money.
In my exam project I sought a sustainable way to produce play for children by focusing on encouraging children to play with household recycled goods. In the end I strengthen the play signal found on food packaging, one of the largest resources of household recycling, to help children turn paper boxes into play objects.

Från skräp till leksak - en hållbar lek

Genom att leva i dagens samhälle måste vi konsumera för att finna vår identitet. Vi köper också många leksaker åt våra barn, men att producera alla dessa produkter tär på miljön. När det rör sig om barn anser jag att leken ska vara fri. Fri på så sätt att barns lek kan anta många olika former, men den ska också vara fri från kostnader. I mitt examensarbete har jag sökt efter ett hållbart sätt för barn att leka, med fokus på att göra leken kostnadsfri, genom uppmuntran att använda återvinningsmaterial från hushållet. Eftersom hushållens återvinning till största del består av matförpackningar så har jag i mitt examensarbete fokuserat på att få dessa att uppmuntra barn till att bygga och leka.

Yue Xin
073 954 9687,
leofeb.xin [at] gmail.com

 

Yue_Xin_1p.jpgLadda ner
Yue_Xin_2p.jpgLadda ner