Adam Miklosi

Studenter

Adam Miklosi

Design avancerad nivå / Design MA level
adam_miklosi_thesis_w.jpg
adam_miklosi_thesis2w.jpg

Chlorella oxygen pavillion concept och symbios i design

Symbiosis is an interdependent lifestyle of two or more species. Both of the species enjoy the advantages of this co-op living. ??Can we use the efficiency of this biological phenomena on a bigger scale from a design perspective? In my master thesis I am looking for an answer to this question.?The possibility to get fresh air will become a recurring question in the future. How can the future urbanist breathe the necessary gas? My idea is a portable pavilion, which can be mounted in different places in the city and metropolis. Based on the algae – human symbiosis and algae photosynthesis.??

Symbios är ett samberoende levnadssätt som utgörs av två eller fler livsformer av olika art. Båda livsformer kan tillgodogöra sig fördelarna av detta samexisterande. Kan vi använda kraften i denna biologiska princip i en vidare betydelse från ett designperspektiv? I min masteruppsats söker jag efter svaret på denna fråga. Tillgång till frisk luft kommer bli en återkommande fråga i framtiden. Hur ska den framtida urbana männsikan andas den livsnödvändiga gasen. Min idé är en portabel paviljong som kan installeras på olika ställen runt om i staden. Idén är baserad på symbiosen alg – människa och algens fotosyntes.   ??

 

adam_miklosi_thesis_p.jpgLadda ner
adam_miklosi_thesis2p.jpgLadda ner