Annie Granath

Studenter

Annie Granath

Design avancerad nivå / Design MA level
anniegranath_is_fotograf_lindapetersson_1w.jpg
anniegranath_is_fotograf_lindapetersson_2w.jpg

Reading space

Furniture for reading in the new Gothenburg City Library???
The main purpose of my project has been to inspire people to read at the library. To be able to relax and concentrate on reading one needs to experience a sense of security. My piece of furniture offers privacy but also the possibility to look out. Visitors can feel protected in their own space and still take part in their surroundings.  By hanging belongings on the sides of the frame, visitors can affect and nest in their “own room.” The hanging seat enables a peaceful and relaxing movement. It enhances the experience of reading and facilitates the urge to escape reality for a moment. The furniture, which is made of ash wood, rises from a grid system in the floor. The seat is woven by cotton rope.??

Möbel för läsning till Göteborgs nya Stadsbibliotek?
Huvudsyftet med mitt projekt har varit att inspirera till läsning på biblioteket. För att kunna koppla av, känna ro och koncentrera sig på att läsa krävs det att man upplever en känsla av trygghet. Min möbel erbjuder avskildhet samtidigt som den ger möjlighet till uppsikt. Besökarna kan känna sig skyddade i sin egen sfär samtidigt som de kan ta del av omgivningen. Genom att hänga tillhörigheter på ramens sidor har besökarna chans att påverka och bygga in sig i sitt ”eget rum”. Den hängande sitsen möjliggör en rofylld och avkopplande rörelse, vilket förhöjer läsupplevelsen och underlättar när man vill drömma sig bort för en stund. Möblerna, som är av ask, reser sig ur ett gridsystem i golvet. Sitsen är vävd av bomullsrep.  ??

annie.granath [at] gmail.com ?
www.anniegranath.se
0707964280?

anniegranath_is_fotograf_lindapetersson_1p.jpgLadda ner
anniegranath_is_fotograf_lindapetersson_2p.jpgLadda ner