Eleonor Horner

Studenter

Eleonor Horner

Design avancerad nivå / Design MA level
eleonorhorner_is_fotograf_lindapetersson_1w.jpg
eleonorhorner_is_fotograf_lindapetersson_2w.jpg

Re:Yarning

From a social perspective, I have been working on how to change current consumption patterns through a change in people's behaviour and attitude towards their possessions.?The concept is based on how we can value, care for, and preserve our belongings by using theories in the empathic design field. I have created a structure that allows people to become an active part of a creative process and create their own products. Through this commitment, an emotional relationship is built between the user and the product, and the product tends to gain a longer life. Based on a method to manufacture your own yarn by reusing old clothes, I want to provide the basic tools for an easy and playful way to build the knowledge needed to produce something useful.??

Utifrån ett socialt perspektiv har jag arbetat med hur man kan förändra de konsumtionsmönster som råder, genom en förändring i människors beteende och inställning till sina ägodelar.
?Konceptet bygger på hur vi kan värdesätta, ta hand om och bevara det vi äger utifrån teorier inom empatisk design. Jag har skapat en struktur över hur man som användare kan vara en aktiv del i den kreativa processen genom att skapa egna produkter. Detta engagemang skapar en känslomässig relation mellan användare och produkt, och en benägenhet att behålla den längre. Utifrån en metod att tillverka eget garn genom att återanvända gamla kläder vill jag ge de grundläggande verktygen för att på ett enkelt och lekfullt sätt bygga upp den kunskap som behövs för att tillverka något användbart.??

Eleonor Horner
?info [at] eleonorhorner.se?
www.eleonorhorner.se?
tel: 0708-369216??

 

eleonorhorner_is_fotograf_lindapetersson_1p.jpgLadda ner
eleonorhorner_is_fotograf_lindapetersson_2p.jpgLadda ner