Eunjae Lee

Studenter

Eunjae Lee

Design avancerad nivå / Design MA level
Eun_Jae_Lee_DMIS2_02-1w.jpg

Silent Machine

The story traces back to the Machine Age. Machines of the age stayed in the fast lane and led to a new world overwhelmed with ambition and wishes towards innovation. Created of mathematical sophistication and geographically defined forms of function and efficiency, they turned themselves into an ancestor of Modern design and led new concepts of beauty. I now send them my respect and applause. I am willing to pay tribute to their hidden patience and virtue of humble labor which brought great accomplishments. They remain as old and worn artifacts of industry, but the story behind is still there, evoking an endlessly massive and silent beauty. A tea time with them will deepen with their stories and strength.?

Berättelsen återknyter till den industriella tidsperioden, då tidens maskiner tog över med ambitioner och önskemål på väg mot en ny innovation. Skapade genom matematisk elegans och geografiskt definierade former, endast för funktion och effektivitet, utgjorde de grunderna till den moderna designen och ledde till nya koncept för estetik. Jag betraktar dessa metoder med respekt och ödmjukhet. Jag vill hylla deras dolda tålamod, och de stora framgångar som arbetet gav. De förblir gamla och slitna artefakter i industrin, men historien stannar kvar och vittnar om den stora och dolda skönheten. En testund kommer att fördjupas tillsammans deras bakgrundshistorier och styrka.??

Eunjae? Lee
0702768615
gusleeeu [at] student.gu.se
designer.ienjei [at] gmail.com
ienjei.tumblr.com??

Eun_Jae_Lee_DMIS2_02-1p.jpgLadda ner