Fredrik Lundin

Studenter

Fredrik Lundin

Design avancerad nivå / Design MA level
Fredrik_lundin_is2_bild1w.jpg
Fredrik_lundin_is2_bild2w.jpg

Crescent evolve

Crescent evolve is an electric bicycle designed for youth aimed to offer the target group an attractive alternative to mopeds. The basis for the project was user studies in which young people were interviewed and observed in their daily environment.
The project resulted in a product, designed with the focus of integrating the battery to the shape, to create a wholeness that is simple and intuitive.??

The electric bicycle is easy to use and operate, with an automatic transmission engine.?A smart modular system allows the user to choose design with mudguards, rear rack, or without. The battery design is based on "cradle-to-cradle," to maximize the battery life and minimize environmental impacts.

The project was conducted in collaboration with Designit and Cycleurope.???

 

Crescent evolve är en el-cykel designad för ungdomar med syftet att erbjuda målgruppen ett attraktivt alternativ till mopeden. Som grund för projektet ligger användarundersökningar där ungdomar intervjuades och studerades i sin vardagliga miljö. Projektet resulterade i en produkt designad med fokus på att integrera batteriet i cykelns form och på så sätt skapa en helhet som är enkel och intuitiv.

El-cykeln är lättanvänd och drivs av en automatväxlad motor. Ett smart modulsystem ger användaren möjlighet att själv välja utförande med stänkskärmar, pakethållare eller helt utan. Batteriet är designat utifrån ”cradle-to-cradle” för att maximera batteriets livslängd och minimera miljöpåverkan.??

Projektet utfördes i samarbete med Designit och Cycleurope.??

0707 – 98 39 41
fr.lundin [at] gmail.com
www.coroflot.com/fredriklundin??

Fredrik_lundin_is2_bild1p.jpgLadda ner
Fredrik_lundin_is2_bild2p.jpgLadda ner