Jingfeng Fang

Studenter

Jingfeng Fang

Design avancerad nivå / Design MA level
Jin_Feng_Fang_1w.jpg
Jin_Feng_Fang_2w.jpg

A Stone A Mountain

My mother gave me my first name, Jingfeng ??. In Chinese it means peaceful mountains. She thought my life ought to be full of poetry, tenderness, generosity, and love.

??In this project I intended to see the real value of my local culture—flow with nature in a memory box. The box is a hybrid of a normal square box and a Chinese wooden lid. The lid and the use, storage for rice, are taken from memories of my grandmother. From a piece of stone I created the "mountain," in order for people to have a chance to sense nature, connect with their heart, and recall a memory of a passing event. My work is a haptic journey of the senses, it is not an “object” but a memorable experience.??

A Stone A Mountain. The difference that makes the difference, is in you.???

 

Min mor gav mig namnet Jingfeng. På kinesiska betyder det fridfulla berg. Hon ville att mitt liv skulle fyllas av poesi, varsamhet, generositet och kärlek.

??I projektet ämnade jag att finna det rätta värdet i mitt ursprung och min kultur — flöde med naturen i en låda av minnen. Lådan är en hybrid mellan en vanlig, fyrkantig låda och ett kinesiskt lock av trä. Locket och användandet, att förvara ris, har jag tagit från minnet av min farmor.
?Från en sten skapade jag “berget”, för att människor ska få chansen att känna naturen, få kontakt med sina hjärtan och erinra ett minne av en förlorad händelse. Mitt arbete är en taktil resa i sinnena, där det inte är ett “objekt” utan en minnesvärd upplevelse. ??A stone

A mountain. Skillnaden som gör skillnaden, finns i dig.??

Jingfeng Fang
??0765 56 51 51
?jingfengfang [at] gmail.com
?www.jingfengfang.com?
http://www.jingfengfang.com/?
 

Jin_Feng_Fang_1p.jpgLadda ner
Jin_Feng_Fang_2p.jpgLadda ner