Jungho Kim

Studenter

Jungho Kim

Design avancerad nivå / Design MA level
junghokim_is_w.jpg

Through the Looking Glass

In the publishing industry, where 0s and 1s have replaced an archaic material called paper as the primary way of reaching their audience, the struggle to bring content from analog to digital has been fraught with questions about how to create digital-native publications. Of existing solutions, most can be put into two camps; those that look like websites, and those that replicate print layouts on screen. Unfortunately, these approaches are removing the integrity from content by forcing it to live in the shell of a website sans consideration for editorial context, or are committing usability faux pas by simply mimicking print-like forms on a screen. Through the Looking Glass is a prototype concept for a true 21st century publication, from information architecture to design and development.??

I förlagsbranchen, där ettor och nollor har ersatt pappret som det primära sättet för att nå sin publik, har kampen med att ta innehållet från analogt till digitalt kantats av frågor kring hur man skapar publikationer ämnade för det digitala mediet. De flesta befintliga lösningar kan placeras i två läger, de som ser ut som hemsidor och de som är kopior av ett tryckt format men visad på en skärm. Tyvärr tar dessa metoder bort integriteten från innehållet genom att tvinga det att bo i ett skal av en hemsida utan hänsyn för det redaktionella sammanhanget, eller gör felsteg i användbarheten genom att helt enkelt härma det tryckta formatet på en skärm. Through the Looking Glass är en prototyp på en publikation för tvåtusentalet, från informationsarkitektur till design och utveckling.??

Jungho?? Kim
+1 415 938 6314
jungho [at] transience.is?
http://transience.is?
http://transience.is/?

junghokim_is_p.jpgLadda ner