Karin Linderoth

Studenter

Karin Linderoth

Design avancerad nivå / Design MA level
karinlinderoth_is_fotograf_lindapetersson_1w.jpg
karinlinderoth_is_fotograf_lindapetersson_2w.jpg

curiosity > harvest

There is something noble, almost sacred, in the ancient methods of growing and harvesting. Curiosity > harvest is a project that takes a holistic approach to the challenge of cultivating bees and harvesting honey in an urban environment. It illustrates a journey from curiosity to harvest and proposes a system in which it is easier for urban people to become beekeepers and self-sufficient in honey. The public space is read from the bee’s perspective. The focus is on personal knowledge, hands-on work, the collective strength and individual freedom, and responsibility. The system is built around a network in which you share resources and knowledge, guided by a series of rituals and practices which elevate the oral sharing of knowledge. It says something about the difference between information and insight.?

 

Det finns något upphöjt, nästan heligt, i de urgamla metoderna för att odla och skörda. Curiosity > harvest är ett projekt som tar ett helhetsgrepp på utmaningen att odla bin och skörda honung i en urban miljö. Det illustrerar en resa från nyfikenhet till skörd samt ger ett förslag till ett system i vilket det blir lättare för de urbana människorna att bli biodlare och självförsörjande av honung. Stadens rum läses utifrån biets perspektiv. I centrum står den personliga kunskapen, handens arbete, kollektivets styrka och individens frihet och ansvar. Systemet är byggt kring ett nätverk i vilket man delar resurser och kunskap samt styrs av en serie ritualer och förfaranden som upphöjer den muntliga kunskapsdelningen. Det säger något om skillnaden mellan information och insikt. ??

073-5258688
mail [at] karinlinderoth.se
www.karinlinderoth.se
http://www.karinlinderoth.se/

karinlinderoth_is_fotograf_lindapetersson_1p.jpgLadda ner
karinlinderoth_is_fotograf_lindapetersson_2p.jpgLadda ner