Lidia Blomgren

Studenter

Lidia Blomgren

Design avancerad nivå / Design MA level
lidiablomgren_is2_01w.jpg
lidiablomgren_is2_02w.jpg

“Rädd som en hare” och “Stolt som en tupp”

Why is the hare afraid? And what is the proud peacock so proud off??What does the sly fox do in the daytime and is the fast weasel faster?than his friends? Who is that strong bear?
These are the type of questions that inspired and pushed my creative?process forward in the work with my collection of illustrations based?on swedish metaphors that relate to animals. The collection is aimed?at children between two and six years.??

Varför är haren rädd? Och vad är den stolta tuppen stolt över? Vad gör?den listiga räven om dagarna och är den snabba vesslan snabbast av ?alla? Och vem är den där starka björnen egentligen?
Det är den typen av frågor som både inspirerat och drivit min kreativa?process framåt i arbetet med den ordspråks- och liknelsebaserade?illustrationssamling, som knyter an till djuren och vänder sig till ?barn i förskoleåldern.?

073-690 48 48
lidiablomgren [at] hotmail.com?
www.lidiablomgren.se??

lidiablomgren_is2_01p.jpgLadda ner
lidiablomgren_is2_02p.jpgLadda ner