Marcus Agnedal

Studenter

Marcus Agnedal

Design avancerad nivå / Design MA level
Marcus_Agnedal_DMIS2(1)w.jpg
Marcus_Agnedal_DMIS2(2)w.jpg

Patient S

The problem with hospital related infections and bacterial sterilization in preoperative care has been the basis for Patient S. Patient S is a conceptual product using ”cold plasma", a new technique that has many advantages and is extremely efficient in the sterilization of the patient's skin. The product is meant to be used before an operation. Patient S would be operated by a paramedic at the engagement area. The sterilization would only take a few seconds without any negative side effects. After the process is finished the medic places the unit back in its charger where it can rest until the next operation or be easily moved to a new location.??

Problemen med vårdrelaterade infektioner och bakteriell sterilisering inom sjukvården har? legat till grund för Patient S. Patient S är en konceptuell produkt som använder sig av ”kall?plasma”, en ny teknik som har många fördelar och är mycket effektiv vid sterilisering av?en patients hud. Produkten är därför tänkt att användas inför en operation. Patient S skulle? då manövreras av en sjukvårdare över ingreppsområdet. Steriliseringen tar bara några?sekunder och ger inga biverkningar. Apparaten placeras därefter i sitt laddningsställ, där den ?kan vila till nästa operation eller enkelt flyttas till en ny plats.??

0708277350?
marcus [at] agnedal.se?
agnedal.se??

Marcus_Agnedal_DMIS2(1)p.jpgLadda ner
Marcus_Agnedal_DMIS2(2)p.jpgLadda ner