Maria Bergström

Studenter

Maria Bergström

Design avancerad nivå / Design MA level
Maria_Bergstrom_1w.jpg
Maria_Bergstrom_2w.jpg

Skörda

In my project I have focused on facilitating and shortening the steps for those without the knowledge or with a small interest in cultivation, to dare to take the step to start growing vegetables. With the concept I want to simplify, and in a joyful way show, the possibilities for being able to grow a small amount of vegetables in a home environment. Growing is something people have done for thousands of years, but in the last 50 years there has been a rapid change in how people live. More and more people are moving to the cities where cultivation is limited and in some cases impossible. To have a garden or allotment is a rare luxury in an increasingly crowded urban environment. What has been the natural way of providing food for humans have been replaced with the convenience of supermarkets, but there is a longing to once again reconnect with the origin of our food.??

I mitt arbete har jag haft fokus på att underlätta och förkorta steget för människor som inte?visste; eller redan hade ett litet intresse av odling, att våga testa och ta steget att börja odla grönsaker. Jag vill med konceptet förenkla och på ett glädjefyllt sätt visa möjligheterna med att kunna odla en liten del av sina grönsaker själv i sitt hem. Att odla är något människor har behärskat i tusentals år, men de senast 50 åren har en snabb förändring skett i hur människor bor och lever. Allt fler flyttar till städer där odlingsmöjligheterna är begränsade och i vissa fall, omöjliga. Att ha en trädgård eller kolonilott är få förunnat i en allt trängre stadsmiljö. Det självklara i att odla sin egen mat har bytts ut med stormarknadernas lättillgänglighet, men längtan att återigen närma sig matens ursprung består.?

0733978704
www.kokoskokos.se?
maria [at] kokoskokos.se

Maria_Bergstrom_1p.jpgLadda ner
Maria_Bergstrom_2p.jpgLadda ner