Marianne Røthe Arnesen

Studenter

Marianne Röthe Arnesen

Design avancerad nivå / Design MA level
Marianne_R_Arnesen_1w.jpg
Marianne_R_Arnesen_2w.jpg

Reading echoes

This work is about illustration. More specifically, it’s about looking at the traditional role of illustration both in relation to text and in terms of expression. Also, it’s about interpretation and collaboration. I made contact with two writers and together we made two series, each consisting of six images and six texts. The series are chains of interpretations, starting from the same image.

--> text-->image--> text-->image--> text-->image--> text-->image--> text -->image-->text
Image
--> text-->image--> text-->image--> text -->image--> text-->image--> text-->image-->text

The writer’s brief was to use text to reflect and illustrate the images I made.  Likewise, I made images to illustrate the texts. At the same time, both text and image also played the role of narrator. Through this I want to blur the lines between text and image, narration and illustration.??

Thank you Simon Himmelstrup Andersen and Christian Valeur

Detta arbete handlar om illustration. Mer specifikt handlar det om dess traditionella roll, både i förhållande till text och i frågan om uttryck. Jag tog kontakt med två författare och tillsammans gjorde vi två serier, bestående av sex bilder och sex texter vardera. Serien är kedjor av tolkningar som börjar med samma bild.

--> text-->bild--> text-->bild--> text-->bild--> text-->bild--> text -->bild-->text
Bild
--> text-->bild--> text-->bild--> text-->bild--> text-->bild--> text-->bild-->text

Författarnas uppgift var att använda text för att spegla och illustrera de bilder jag gjorde. På samma sätt gjorde jag bilder för att illustrera texterna. Samtidigt har både text och bild också rollen av berättare. Genom detta vill jag sudda ut gränsen mellan text och bild, berättelse och illustration.??

Tack till Simon Himmelstrup Andersen och Christian Valeur

www.mariannerarnesen.com?
marianne.r.arnesen [at] gmail.com

Marianne_R_Arnesen_1p.jpgLadda ner
Marianne_R_Arnesen_2p.jpgLadda ner