Carl Wästfelt

Studenter

Carl Wästfelt

Design grundnivå / Design BA level
carlwastfelt_dk_1b_w.jpg
carlwastfelt_dk_2b_w.jpg

Pivot

The purpose of this project was to invite a modified perception of active sitting. To introduce a more active way of sitting in an office environment, and destigmatizing an active sitting posture, such as straddling, by giving the active sitting product conscious aesthetics based on environment and positive associations. The goal with this project was an active sitting product for office environments, with aesthetics considered encouraging movement in a relaxed way, regardless of age and gender; as well, connect materials and aesthetics related to activity, experience, and recreation.

Syftet med projektet var att bjuda in till en ändrad uppfattning av det aktiva sittandet. Så för att introducera ett mer aktivt sittande i kontorsmiljö och avstigmatisera en aktiv sittposition, exempelvis gränslande, ge en aktiv sittprodukt en medveten estetik utefter brukarmiljö och positiva associationer. Målet var en aktiv sittprodukt för kontorsmiljö med en estetik upplevd uppmuntrande till rörelse på ett avslappnat vis, oavsett kön eller ålder, knyta an till material och form som för tanken till aktivitet, upplevelse och rekreation.

Carl Wästfelt
070-494 10 55
wastfelt [at] gmail.com

carlwastfelt_dk_1b_p.jpgLadda ner
carlwastfelt_dk_2b_p.jpgLadda ner