Carolina Dahl

Studenter

Carolina Dahl

Design grundnivå / Design BA level
CarolinaDahl1_foto_CarlAnder_w.jpg

Http://en.wikipedia.org?/wiki/Life

Http://en.wikipedia.org?/wiki/Life is a book with a life of its own. It was made to raise questions about the importance of the book, in particular the paper book. The intention of the project was to determine how a concept can be found and evolve from a chosen subject. The aim of this book project was also to investigate if the form and content of the book could be entwined, making it impossible to separate them from each other.

The book is formed after cellular automaton, a simple program which organizes cells in living organisms. Complex living organisms can communicate through various means. Communication is the main purpose of the book and it therefore attains an extremely complex condition.


Http://en.wikipedia.org/wiki/Life är en levande bok som är gjord för att uppmärksamma bokmediets pågående förändring och framförallt pappersbokens roll. Projektets mål var att fastställa hur konceptet till utformningen kan vara hämtat från innehållet. Målet var också att undersöka hur konceptet kunde genomsyra formgivningen så att bokens form och innehåll omöjligt kunde skiljas från varandra.
I
nnehållet om liv är hämtat från Wikipedia och boken är utformad efter en cellulär automat, vilken kan liknas vid ett enkelt dataprogram som organiserar celler hos levande organismer. Kännetecknande för komplicerade levande organismer är dess förmåga att kommunicera. Kommunikation är bokens huvudsyfte och den uppnår därför ett ytterst komplicerat tillstånd.

Carolina Dahl

c.carolina.dahl [at] gmail.com
http://cargocollective.com/carolinadahl

CarolinaDahl1_foto_CarlAnder_p.jpgLadda ner
CarolinaDahl2_foto_CarlAnder_p.jpgLadda ner