Christina Damgaard

Studenter

Christina Damgaard

Design grundnivå / Design BA level
TinaDaamgard_foto_CarlAnder_w.jpg
TinaDamgaard_DK3_bild2_w.jpg

Impressions of Reality

Impressions of reality deals with the subject of wearing a mask. It is an exploration of the idea that we are all playing different roles, on a stage in front of an audience. This mask can be used to unify people, express opinions, hide personalities, or reveal emotions. It can be used both sincerely and cynically. But what is a mask? Maybe you have had that insidious feeling that reality is not really real? This project aims to highlight the idea of the world as a theatrical construction, and the result is a publication with the title, Impressions of Reality and a video installation, Observe the Unobserved Observer. An applause for the actor as she enters the stage!

Impressions of Reality handlar om att bära en mask. Det är ett utforskande av idén om att vi alla spelar olika roller, på en scen, inför en publik. Masken kan användas för att förena människor, uttrycka idéer, visa känslor eller dölja personligheter. Den kan användas medvetet eller omedvetet, cyniskt eller uppriktigt. Men vad är en mask? Kanske har du någon gång haft den där smygande känslan av att verkligheten inte är på riktigt? Projektet har haft som mål att belysa tanken om världen som en teatralisk konstruktion och har resulterat i en publikation med titeln Impressions of Reality samt en videoinstallation med titeln Observe the Unobserved Observer. En applåd för aktören när hon tar plats på scenen!

Tina Damgaard
tina_damgard [at] hotmail.com
www.tinadamgaard.com
+46 730547578

TinaDaamgard_foto_CarlAnder_p.jpgLadda ner
TinaDamgaard_DK3_bild2_p.jpgLadda ner