Christina Vildinge

Studenter

Christina Vildinge

Design grundnivå / Design BA level
Christina_Vildinge_Dk_Bild1__w.jpg
Christina_Vildinge_Dk_Bild_2bw.jpg

Ljusön på Karlavagnen

The Light Island of Karlavagnen

An explorative study of lighted sound absorbents for pre-schools
Children of today are exposed to many environmental stressful factors - such as high levels of sound. This study aims to explore how we can create an in-door environment that will support the wellbeing of children and stimulate their development during their first six years of life. Sound, light and colour are means at hand to stimulate and support learning, creativity and well-being during childhood years.

The goal is to develop a concept of lighted sound absorbents for public places for children, and to explore this concept by testing a mock-up at the Reggio Emilia-inspired pre-school Karlavagnen.

The creative process was based on Norse mythology and resulted in a form that not only works as sound absorbing but also endorses the imagination. This is created by colourful light and the composition of patterns in a textile spherical form.

Data from acoustic measuring showed a sound absorbing result and a clear effect on reverberation. The teachers also report a change in atmosphere - and joy and peace in the space.

Ljusön på Karlavagnen
Ett undersökande arbete med en ljussatt ljudabsorbent för förskolan
Barn som växer upp idag utsätts för stora påfrestningar från den omgivande miljön - inte minst i form av en hög ljudnivå. Syftet med arbetet var att undersöka hur man kan skapa en inomhusmiljö som med hjälp av ljud, ljus och färg stimulerar och stödjer barns lärande, kreativitet och välbefinnande.

Målet var att utveckla ett koncept för ljussatta ljudabsorbenter för offentliga miljöer för barn och att undersöka konceptet genom att testa en mock-up på den Reggio Emilia-inspirerade förskolan Karlavagnen.

Den kreativa processen tog sin början i den nordiska mytologin och resulterade i en form som fungerar ljuddämpande men också stimulerar fantasin genom en kombination av ljus i varierande färger och en mönsterkomposition i en sfärisk textil form.

Akustiska mätningar har visat på en ljudabsorberande funktion hos absorbenten och att den har bidragit med en klart märkbar sänkning av efterklangstiden. Pedagogerna beskriver hur formen har förändrat rummets atmosfär och skapat en upplevelse av lust och lugn.

Namn: Christina Vildinge
Mail: christina [at] vildinge.se
Telefon: 0701-87 87 81

 

Christina_Vildinge_Dk_Bild1__p.jpgLadda ner
Christina_Vildinge_Dk_Bild2_p.jpgLadda ner