Daniel Lindqvist

Studenter

Daniel Lindqvist

Design grundnivå / Design BA level
DanielLindqvis1_foto_CarlAnder_w.jpg
DanielLindqvist2_foto_CarlAnder_w.jpg

Ivan den förskräcklige.

Ivan the terrible.
 
I have done a pattern based on the movie Ivan the terrible (1944) by Sergei Eisenstein. The pattern consists of three parts, with the ability to function as one when put together.
On the back of each pattern there is an informative ad, which functions as a helping hand in the interpretation of the pattern.

Ivan den förskräcklige.
 
Jag har gjort ett mönster baserat på filmen Ivan den förskräcklige (1944) av Sergei Eisenstein. Mönstret består av tre delar som går att rapportera ihop till en del.
På baksidan av varje mönster finns ett informativt tillägg rapporterat som skall fungera som en hjälpande hand i läsandet av mönstret.
 
Daniel Lindqvist
guslindqda [at] student.gu.se
0768 90 44 13

DanielLindqvis1_foto_CarlAnder_p.jpgLadda ner
DanielLindqvist2_foto_CarlAnder_p.jpgLadda ner