Elin Engström

Studenter

Elin Engström

Design grundnivå / Design BA level
ElinEngstrom1_foto_CarlAnder_w.jpg
ElinEngstrom2_foto_CarlAnder_w.jpg

Ön

This is an exploratory work about Furillen, an island that belongs to the area Rute, in northern Gotland. The project is the result of a selection of texts taken from the author Clas Engström, my grandfather. He wrote, among other things, about the inhabitants of Rute, and their experience and ways of dealing with the development of their society.
My wish to update his material has resulted in an archive of literary texts, information, and documentation, in which I'm trying to find my story about Furillen. I've used collage-like techniques to clarify the differences between past and present. Much has changed since my grandfather wrote about Rute; the old limestone processing plant is now a luxurious hotel, and the island is populated by tourists during the short summer.

Titeln syftar på Furillen, en ö tillhörande Rute Socken på Gotland. Min farfar, Clas Engström, har skrivit om den här ön, om människorna som levt i dess närhet. Om kalkstensindustrin som fanns där och som lades ner. Han har gjort undersökningar, intervjuat rutebor, skrivit romaner och manus för film.
Min önskan att omhänderta detta material, har mynnat ut i en samling texter och ledtrådar, i vilken jag söker finna min berättelse om Furillen. Undersökningen befinner sig i ett kollageliknande stadie, för att tydliggöra de drastiska skillnaderna mellan nuvarande och förgången tid. Stora förändringar har skett sedan min farfar skrev om Rute. Den gamla kalkstensfabriken är numer ett lyxhotell och ön befolkas under det korta sommarhalvåret av turister.

Elin Finnsdotter Engström
elin.f.engstrom [at] gmail.com
073-6264951

 

ElinEngstrom1_foto_CarlAnder_p.jpgLadda ner
ElinEngstrom2_foto_CarlAnder_p.jpgLadda ner