Hanna Andersson

Studenter

Hanna Andersson

Design grundnivå / Design BA level
Hanna_Andersson_DK3_2w.jpg

IN B__WEEN

As a designer you are usually expected to deliver something concrete, something you can look at or hold in your hand. This project is about something that in a concrete sense doesn't exist, but by all means does indeed exist. I have examined how the relationship between a space and a product effects our perception of coherency, in order to understand what it is that makes us experience it so differently from a psychological perspective.

Ett arbete om sammanhang
Det här projektet ofinns. Bara för att ha det sagt. Ja, för som designer så förväntas man gärna leverera något konkret, något som går att titta och känna på, men det här projektet handlar om något som i konkret mening alltså inte finns men som i allra högsta grad existerar. Projektet handlar om hur vi, utifrån ett psykologiskt perspektiv uppfattar rum och produkt i förhållande till varandra. Genom en ökad förståelse för hur våra psykologiska förutsättningar spelar in på den rumsliga uppfattningen kan jag som designer på ett mer medvetet sätt utforma mina rumsliga sammanhang för att säkerställa att en så bred allmänhet som möjligt kan utläsa ett syfte och ett behov.

Hanna Andersson
Rumslig gestaltning
gusandhaj [at] gmail.com

Hanna_Andersson_DK3_2p.jpgLadda ner