Jenny Svensson Malmgren

Studenter

Jenny Svensson Malmgren

Design grundnivå / Design BA level
JennySvenssonMalmgren_DK3_bild1w.jpg
JennySvenssonMalmgren_DK3_bild2w.jpg

.

In the past I´ve done a lot of projects with temporary situations in temporary rooms. In my final project I change the perspective and focus on a temporary situation in an existing building.

My final project is based in a waiting room of social services in Mölndal, focusing on how the room affects those who are visiting the authority. In the design of a new plan I wanted to highlight the client’s needs and how the room change when you are starting from their perspective. The goal was to create a deeper understanding of how the built environment affect people’s lives and be able to find spatial solutions that ensure that the social office waiting rooms have more positive effects.
Jenny Svensson-Malmgren jenny.svenssonmalmgren [at] gmail.com

Jag har tidigare arbetat mycket med tillfälliga rum i olika tillfälliga situationer och former. Inför mitt examensarbete valde jag att istället vända på perspektivet och fokusera på en tillfällig situation i en befintlig byggnad.

I mitt examensarbete har jag utgått från ett väntrum på socialkontoret i Mölndal, med fokus på hur rummet påverkar de som vistas där. I utformandet av en ny planlösning har jag velat lyfta fram klientens behov och?hur rummet förändras när man utgår från deras perspektiv. Målet har varit att skapa en djupare förståelse för den byggda miljöns inverkan på människors liv och att kunna hitta rumsliga lösningar som främjar att möten i socialkontorets väntrum får mer positiva effekter.

Jenny Svensson-Malmgren
jenny.svenssonmalmgren [at] gmail.com

JennySvenssonMalmgren_DK3_bild1p.jpgLadda ner
JennySvenssonMalmgren_DK3_bild2p.jpgLadda ner