Johanna Augustsson

Studenter

Johanna Augustsson

Design grundnivå / Design BA level
johannaaugustsson1DK3_w.jpg
johannaaugustsson2DK3_w.jpg

HOKUS FOKUS

<p> Gestaltning och utformning av rum för barn i sjukhusmiljö </p>

In this project I have worked with creating a new kind of room in a hospital environment for children. The main purpose of the project has been to form a secure and positive experience for patients visiting a specific room in the department of children’s physiology, at The Queen Silvia Children’s Hospital in Gothenburg.  
The project was based on such questions as, how to move the focus from the unsecure and scary, to something secure and positive, when the patient is going through a challenging situation.
The target group includes a wide age span, 0-16 years old. Therefore I have worked with the theme of H2O, which works for different ages. In the room, I have applied the theme on different levels, changeable depending on the age of the patient.

Jag har arbetat med att skapa en oförväntad upplevelse i kontrast till den förväntade sjukhusmiljön. Målet har varit att gestalta en trygg och harmonisk miljö i ett provtagningsrum på avdelning Barnfysiologen på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Min önskan med gestaltningen har varit att trolla bort fokus från det som känns jobbigt och gör ont, och istället fokusera på en visuell positiv upplevelse. Det viktigaste och svåraste i mitt arbete, har varit att hitta en lösning som fungerar för den breda målgruppen (0-16 år). Därför har jag arbetat med konceptet H2O, som på olika sätt tilltalar alla åldrar. I rummet har jag applicerat konceptet i olika nivåer som är föränderliga beroende på patientens ålder.

Johanna Augustsson
augustsson.johanna [at] gmail.com
+46 702913006

johannaaugustsson1DK3_p.jpgLadda ner
johannaaugustsson2DK3_p.jpgLadda ner