Julia Brynielsson

Studenter

Julia Brynielsson

Design grundnivå / Design BA level
Julia_Brynielsson_2w.jpg

Expedition Kon-Tiki

I don't know if, as the saying goes, repetition is pleasing.
But I think that in any case, repetition is meaningful.


– Roland Barthes


In my work I have utilized the Norwegian marine biologist, author, and explorer, Thor Heyerdahl, and his book Kon-Tiki Expedition. Through the book, I wanted to explore and experiment with the possibility of affecting a story before it reaches an observer. The result is an exploration; an investigative work on reproduction with a focus on selection, structure, and visual representation. Using a more or less controlled method of selection, I have created various reproductions of the expedition. Just as subjective as reality itself.Jag vet inte, om som ordspråket lyder; upprepning förnöjer.
Men jag tror i alla fall att upprepning betyder något.


– Roland Barthes

Under sju veckor har jag tagit mig an den norske marinbiologen,  författaren och upptäcksresanden, Thor Heyerdahls bok "Expedition Kon-Tiki". Genom boken har jag velat undersöka och experimentera med mina möjligheter att med text och bild påverka en berättelse innan den når betraktaren. Resultatet har kommit att bli ett undersökande arbete om återgivning med fokus på urval, struktur och visuell framställning. Genom mer eller mindre kontrollerade urvalsmetoder, hämtat från min egen vardag, har jag skapat olika ingångar till återgivningen av expeditionen. Lika urvalsbaserad och subjektiv som verkligheten själv.

Julia Brynielsson
Tel: 073 0346088
juliabrynielsson [at] gmail.com
www.juliabrynielsson.com

Julia_Brynielsson_2p.jpgLadda ner