Lukas Arvidsson

Studenter

Lukas Arvidsson

Design grundnivå / Design BA level
LukasArvidssonDK3_1w.jpg
LukasArvidssonDK3_2w.jpg

Arkitektonisk statistik

<p> – Architectural statistics </p>

This project has been about exploring ways to visualize data. I have worked through a five step process, beginning with analyzing a data set and then investigating a number of ways to visualize this data. The final step of the process was to create an architectural object that would represent the variables of the data. The key question for my work has been to try to understand if the communicative potential of architecture could be used for understanding data and relations within a data set. An important insight was that the act of representing data is about making choices, sometimes very subjectively. The number of choices drastically increased when working with three dimensions and even more so when working with representing data through architecture. This was a major challenge for me.

Mitt projekt har i första hand handlat om att undersöka sätt att visualisera data. Jag har arbetat genom en femstegsprocess där jag började med att analysera en datamängd för att senare visualisera den på olika sätt. Det sista steget i processen har varit att skapa ett arkitektoniskt objekt som representerar variablerna i datamängden. Utgångspunkten har varit att se ifall det finns möjligheter att använda sig av spatial gestaltning för att visualisera data på ett meningsfullt sätt. En viktig insikt har varit det faktum att visualisera data till stor del handlar om att göra subjektiva val. Mängden val ökade drastiskt när jag arbetade tredimensionellt. Att representera datamängden genom arkitektur adderade ytterligare ett lager av komplexitet. Detta var en av de stora utmaningarna med arbetet.

Namn: Lukas Arvidsson
email: lukas.arvidsson [at] gmail.com
tel: 0733 - 456482

LukasArvidssonDK3_1p.jpgLadda ner
LukasArvidssonDK3_2p.jpgLadda ner