Maja Berzelius

Studenter

Maja Berzelius

Design grundnivå / Design BA level
MajaBerzelius_dk_w.jpg

En annan vardag

The goal of this project was to create an inspiring idea for a campaign promoting the mission statement of Hagabion. The campaign was aimed at increasing the understanding between people of different cultural and social groups. I also wanted to show that in visiting Hagabion, one gains an insight to other ways of living. I wanted to find an interesting way to communicate this mission to a wider audience than Hagabion has today.
By projecting a film in one area of Gothenburg, showing in real time a different area (and vice versa), people could meet and connect in a new way. People, who might never meet otherwise can, take part of one another’s everyday life.

Målet med mitt projekt var att skapa en inspirerande idé till en kampanj för Hagabion. Kampanjens syfte var att öka förståelsen mellan olika sociala och kulturella grupper i samhället, vilket är ett av Hagabions uppdrag. Jag ville även visa att man får en inblick i olika levnadsförhållanden genom att besöka Hagabion. Jag ville förmedla budskapet på ett intressant sätt till en bredare publik än Hagabion har idag.
Genom att projicera film i ett område av Göteborg som i realtid visar ett annat, olikt område (och vice versa) skulle människor mötas på ett nytt sätt. Människor som annars kanske aldrig träffas skulle få ta del av varandras vardag.

maja.berzelius [at] gmail.com