Daniel Olofsson

Studenter

Daniel Olofsson

Keramikkonst grundnivå / Ceramic Art BA level
Daniel_Olofsson_forsvarsmekanism_w.jpg

Försvarsmekanismer

The work has two different sides.
The title for example is a play on words and resembles the biological "organisms" while it’s also connected to defense in psychology.

One side is superficial, the purely paleontological process of digging out and cataloguing fossils.?The other side is the one where these creatures represent a kind of anxiety, and the process of cataloguing them is to dwell in the old. These small, often insignificant things have managed to grow a thick protective shell in order to survive. Not out of wickedness or ill will, but only because the environment allows it.Arbetet har två olika sidor.
Titeln t ex. är en lek med ord och ska likna biologiska “organismer”, samtidigt som den är kopplad till psykologi.

Den ena sidan är ytlig, den rent paleontologiska processen med att gräva fram och katalogisera fossiler.
Den andra sidan är den där dessa varelser representerar en slags ångest, och processen att katalogisera dessa är att älta i gammalt. Dessa små, ofta obetydliga saker har lyckats skapa sig ett tjockt skyddande skal för att överleva. Inte av ondska och illvilja utan endast för att levnadsmiljön tillåter det och har lämnat en lucka öppen.

Daniel Olofsson
dadeldaniel [at] hotmail.com

Daniel_Olofsson_forsvarsmekanism_p.jpgLadda ner