Caroline Bäckman

Studenter

Caroline Bäckman

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level
1_caroline_backman_Smycken_MA_w.jpg
caroline_backman_smycke_MA_w.jpg

NOVEMBER

With the seasons as a starting point, and autumn as a summary for them, I have examined my own process, abstractions, simplifications, and how to capture and convey a sense.
I have started from the circle and the necklace as its representation. For me, it is a symbol of the eternal. The seasons that recur year after year, in an eternal cycle.
The hammer captures my feeling and transfers it onto the metal. It gives shape and tells me about the autumn. About nature’s time, in relation to man’s, and gives me a greater understanding of the inherent symbolism of this time of the year, when the world bids farewell through an explosion of colour and then shrivels up in preparation for winter.

Med årstiderna som utgångspunkt och hösten som sammanfattning för dem har jag undersökt min egen process, abstraktioner, förenklingar och hur man fångar och förmedlar en känsla.
Jag har utgått från cirkeln och halsbandet som dess representation. För mig en symbol för det eviga. Årstiderna som återkommer år efter år, i ett evigt kretslopp.
Hammaren fångar min känsla och slagen bär den vidare till metallen. Formar och berättar för mig om hösten. Om naturens tid i förhållande till människans och ger mig en ökad förståelse för den inneboende symboliken i denna årstid, där världen tar avsked genom en färgexplosion för att sedan skrumpna ihop i sin förberedelse inför vintern.

Caroline Bäckman
+46(0)709 25 09 63
jewellery_art [at] hotmail.com

 

1_caroline_backman_Smycken_MA_p.jpgLadda ner
caroline_backman_smycke_MA_p.jpgLadda ner