Eva Mustonen

Studenter

Eva Mustonen

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level
Eva_Mustonen_w.jpg

SELF-PORTRAIT/ the CHAIR

Tracing back the steps, restaging memories through physical work, reusing, collecting, sampling, rearranging, deconstructing, building, stripping, decomposing, is it really a way to strain some truth out of it? To catch up with that tiny moment “something’s there;” make it uneven, vague, somewhat solid through perpetual repetition? And while repeating what? No idea, but now and then I get a glimpse of that “that.”

Spåra stegen, återbygga minnen genom fysiskt arbete, återanvändning, insamling, sampling, ändra ordning, dekonstruera, bygga, isärtagning, sönderdelning - är det verkligen ett sätt att dra någon sanning ur det? För att komma ikapp med det lilla ögonblicket "något är där", göra det ojämnt, vagt, men ändå fast genom ett evigt upprepande? Och jag upprepar vad? Ingen aning, men då och då får jag en glimt av "det".

Eva Mustonen                   
mustonen.eva [at] gmail.com
073 5568401   
Crafts second cycle/ MA Textile
Tutor: Ewa Brodin
Professor: Kari Steihaug