Sachie Hirai

Studenter

Sachie Hirai

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level
Sachie_Hirai_1w.jpg
Sachie_Hirai_2w.jpg

Sheep and Prayer, weaving as mosaic

Sheep and Prayer, weaving as mosaic
This is a Bunden Rosengång weaving project. I worked with 2 wool fabrics. The techniques were hand spinning and weaving. The size of 1 fabric is: width 50cm x length 1300cm. The weight of one fabric is around 23kg. The material is 100% wool. A point of departure for creating Bunden Rosengång (bound rose path weaving) is a proposal for what it is. Weaving Bunden Rosengång, which makes various patterns and figurative expression, is interesting. The question of what Bunden Rosengång is, encapsulates several other questions. “What was weaving for mosaic” was making an interpretation of a hand woven background, people, and sheep in each environment. Putting into work as patterns and shapes through natural material has already transcended ways of communication. The act of both praying for weaving and weaving for praying is a holy feeling. Weaving the nature, wishing into patterns are sheep and prayer. Praying for life and lives, to live in this present moment continues into the future.

Sheep and Prayer, weaving as mosaic
Får och Bön vävning som mosaik är ett projekt med bunden rosengångsvävning. Jag har arbetat med två ylletyger. Tekniken jag har använt mig av är handspinning och vävning. Storleken på ett tyg är 50 x 1300 cm, det väger ca 23 kg och materialet är 100 % ull. En utgångspunkt för att väva bunden rosengång (bunden ros väg vävning) är ett förslag för vad det är. När man väver bunden rosengång skapas olika mönster och det bildas intressanta uttryck. Frågan om vad "Bunden Rosengång" är, inkapslar flera andra frågor. "Vad var vävning för mosaik?” En tolkning av handvävningens bakgrund, människor och får i deras miljöer. Satta i ett verk som mönster och former, med hjälp naturmaterial, har de redan överskridit sätt att kommunicera. Handlingen av att både be för att väva och att väva för att be, är en helig känsla. Att väva naturen, önskningar in i mönster är fåren och bönen. Att be för livet och liv, att leva i nuet fortsätter in i framtiden.

Sachie Hirai
sachiesverige [at] gmail.com
0704550642 (Swedish mobile number until June in 2012)

Sachie_Hirai_1p.jpgLadda ner
Sachie_Hirai_2p.jpgLadda ner