Sara Marianne Erkers

Studenter

Sara Marianne Erkers

Konsthantverk avancerad nivå / Crafts MA level
Sara_Erkers_1w.jpg
Sara_Erkers_2w.jpg

Sällskap

An ordinary day, anywhere, anytime you get that feeling of slight discomfort, nothing you can really put your finger on. A feeling of being left out, and that everybody knows something that you don’t.
Sällskap is a work about what's going on in the background.
It’s about worshiping the past, about a celebration of traditions and heritage, and of people's different values. About the power structures and hierarchies, where your family's deeds and past generations’ capability is more important than who or what you are.

En vanlig dag, var som helst, när som helst, får du den där känslan- ett litet obehag och inget du kan sätta fingret på - det känns som att du står utanför, att alla andra vet något du inte vet.
Sällskap är ett arbete om det som försiggår i bakgrunden, om dyrkan av det förgångna, om hyllandet av traditioner och arv. Och om människors olika värden. Om maktstrukturer och hierarkier, där släktträd och gångna generationers duglighet är av större vikt än vem eller vad du är.

Sara Erkers
sara.erkers [at] gmail.com
070-3528726