Karin Gyllerfelt

Studenter

Karin Gyllerfelt

Smyckekonst grundnivå / Jewellery Art and Design BA level
Karin_Gyllerfelt_1w.jpg

Textila avtryck i ädelmetall

My work is a meeting between textiles and precious metals. I have been interested in the hierarchy between the materials, as well as my own personal feelings towards them. I experience a stronger emotional connection towards textile than metal. It might be because of the strong bond between the textile material and the human body.
In my work I have tried to transform exclusive and everlasting precious metal into something fragile and tactile. Pictures of draped cloth have marked the silver surface leaving textile traces behind. A movement frozen in time.
My aim has been to learn something new about precious metals and hopefully create something unexpected, something that is neither textile nor metal.

Mitt examensarbete är ett möte mellan det textila materialet och ädelmetallen. Jag har varit intresserad av den hierarki som finns mellan de båda materialen, och av min egna personliga relation till dem. Jag upplever en starkare känslomässig koppling till det textila materialet än till metallen. Kanske har det med textilens nära förhållande till kroppen att göra.
I mitt examensarbete har jag försökt få den exklusiva och beständiga ädelmetallen att övergå i något fragilt och textilt. Fotografier av draperad textil har präglat silverplåtens yta och lämnat spår. Reliefer av stelnad rörelse. Frysta textila ögonblick.
I min strävan efter att överföra något av det textila materialets karaktär till ädelmetallen har jag gjort nya upptäckter. I mötet mellan materialen har något oväntat uppstått. Något bortom textilen och metallen.

Karin Gyllerfelt
karingyllerfelt [at] hotmail.com  eller  gusgyllka [at] student.gu.se
0703720448

Karin_Gyllerfelt_1p.jpgLadda ner
Karin_Gyllerfelt_2p.jpgLadda ner