Mattis Karlsson

Studenter

Mattis Karlsson

Smyckekonst grundnivå / Jewellery Art and Design BA level
Mattis1w.jpg
Mattis2w.jpg

Sorteras som brännbart

Sort as burnable waste

I work with recycled materials that may be seen as trash for a lot of people. Through cultivation of the material, I try to improve its worth and status.
The value of the finished jewelry's as a whole lies in the work I put into it; learning about the material and then giving it a new form and function.
Jewelry is, in many ways, a consumable product. They can break, no longer fit your finger or your clothes, or you lose interest in them. My jewelry is easy to recycle, just throw them in the bin for burnable waste. There is also a chance that I will find them and make new jewelry out of them.

Sorteras som brännbart

Jag arbetar med återvunna material som för många skulle anses vara skräp. Genom att bearbeta materialet försöker jag höja dess värde och status. Det färdiga smyckets hela värde finns i det arbete jag lagt ner i att lära mig materialet och ge det en ny form och funktion.
Smycken är i många fall en förbrukningsvara. De går sönder, de slutar passa ens finger eller ens kläder, man tröttnar på dem. Mina smycken är lätta att återvinna, bara släng dem bland brännbart i återvinningen. Då finns det också en chans att jag hittar dem igen och gör nya smycken av dem.

Mattis Karlsson, smyckekonst BA 2012
mattisskarlsson [at] gmail.com

Mattis1p.jpgLadda ner
Mattis2p.jpgLadda ner