Ida Andersson

Studenter

Ida Andersson

Textilkonst grundnivå / Textile Art BA level
Ida Andersson1w.jpg

Molnen som kunde varit snö

Clouds that could have been snow

Clouds that could have been snow can be seen from a child’s perspective where logic and science don’t have to form a basis. The child’s dreams, ideals, and standards, while standing, provide access to a large escapism and other worlds. One is also very vulnerable growing up. It’s about a choice of route and place. It’s about body, weakness, and the internal space.
The piece consists of white elastic fabric which spans over the room, the textile pieces are joined together by sutures. In the installation, sculptural forms can be seen.  It’s a very mobile space that, depending on the room, will change shape. By working with the tension of the fabric quality, it is as if the child is present and gets to be in a fantasy. Where everything is possible.

Molnen som kunde varit snö

Molnen som kunde varit snö kan ses utifrån barnets perspektiv där det logiska och vetenskapliga inte behöver ligga till grund. I barnet finns drömmar ideal och normer, samtidigt som det finns tillgång till en stor eskapism och andra världar. Det finns också något väldigt sårbart med att växa upp. Det handlar om val av väg och (ta) plats. Det är om kropp, kamp och det inre rummet.
Verket består utav vita elastiska tyger som spänner över rummet, där de textila styckena är sammanfogade med stygn. I installationen syns även olika skulpturala former. Det är ett mycket mobilt rum som beroende utav rum kommer att förändra formen på det. Genom att jobba med spänningar i den textila kvalitén är det som om barnet är närvarande och får befinna sig i en fantasi. Där allt är möjligt.

Ida Andersson
idajohannaelsa.andersson [at] gmail.com
0735-40 08 19

Ida Andersson1p.jpgLadda ner