Klara Berge

Studenter

Klara Berge

Textilkonst grundnivå / Textile Art BA level
klaraberge1_tk3_w.jpg
klaraberge2_tk3_w.jpg

Jag vill minnas dina minnen

A textile installation where woven thread sculptures, together with shadows and projected images, creates a room of memories.
A glimpse of shattered memories, a perception of times that were.
Great expectations, dashed hopes, dreams that never came true,
memories that were left behind to fall into oblivion.
Bring them back to life, hold them there, let them not be forgotten.
I know of an abandoned factory, an astonishing place. There time stands still and stories are told about the fate of human life and the transience of all. I recollect the place with my memories in order to tell a subjective story, a story about a place to which I am just a short-term visitor. Perhaps to keep it alive. Perhaps to keep forgotten and hidden memories alive. The memories that are not mine, but are such that I could still clearly glimpse them in the periphery of my awareness. To you who will not remember – let me remember your memories.

En textil installation där vävda trådskulpturer i samverkan med skuggor och projicerade bilder skapar ett rum av minnen.
Jag skymtar minnesfragment, förnimmer tider som varit.
Människans stora planer, grusade förhoppningar, drömmar som inte slog in,
minnen som lämnades kvar och glömdes bort.
Väck dem till liv, håll dem kvar, låt dem inte falla i glömska.
Jag vet en övergiven fabrik, ett fantastiskt ställe. Tiden står still därinne och det berättas historier om människoöden och om alltings förgänglighet. Jag återskapar platsen med mina minnen, bygger en subjektiv berättelse om denna plats där jag endast har varit en kortvarig besökare. Kanske för att hålla den vid liv, kanske för att hålla de glömda och gömda minnena vid liv. De minnen som inte är mina, de jag tycker mig ana, precis i utkanten av mitt medvetande. Till dig som inte kommer minnas – låt mig minnas dina minnen.

Klara Berge
klaraberge [at] gmail.com
0737-295649

 

klaraberge1_tk3_p.jpgLadda ner
klaraberge2_tk3_p.jpgLadda ner