Kristina Skantze

Studenter

Kristina Skantze

Textilkonst grundnivå / Textile Art BA level
Kristina Skantze TK3_1w.jpg
Kristina Skantze TK3_2w.jpg

Den som har mest när den dör vinner

Possibilities and restrictions, meetings and contradictions. Trying to take place in time and space, a feeling of guilt and a search for security. The starting point was an investigation of the relationship between my things and me. Ownership. Thoughts floating from personal meetings to affinity in a larger context. People and conditions between person, body and object. To remember, make up, dream and be affected. Always sewing on a little one. Parallel stories. Expression and concurrency. Expectations to live up to, an attempt to reach and to protect one's own.
Sewn sculptures or puppets in relation to objects from my life.

Möjligheter och begränsningar, möten och motstridigheter. Att försöka ta plats i tid och rum, känna skuld och längtan efter trygghet. Min utgångspunkt har varit ett utforskande av relationerna mellan mig och mina saker. Ägandet. Tankar som rört sig från personliga möten till tillhörighet i större sammanhang. Människor och förhållanden mellan person, kropp och föremål. Att minnas, hitta på, drömma och påverkas. Att alltid ha någon liten att sy på. Parallella historier. Uttryck och samtidighet. Förväntningar att leva upp till, att försöka nå fram och att värna det egna.
Sydda skulpturer eller dockor i relation till föremål ur mitt liv.

Kristina Skantze
0739912031
tinaskantze [at] gmail.com
www.kristinaskantze.se

Kristina Skantze TK3_1p.jpgLadda ner
Kristina Skantze TK3_2p.jpgLadda ner