Elin Olafsdottir

Studenter

Elin Olafsdottir

Business & Design MA level

IMPLEMENTATION IN SERVICE DESIGN

The tools and methods of service design are excellent and can be applied to various challenges in business. Having experience in management, it is my opinion that companies who apply service design to their challenges give them an edge that differentiates them from their competitors. My interest was to investigate how solutions brought forth by the tools and methods of service design are implemented. Implementation is the most difficult step of any project. Due to the principles of service design, that it is co-creative, holistic and user-centred, implementation actually begins on the first day of a project. Companies acquire increased success and cost-effectiveness when they apply the tools and methods of Service Design to their challenges.


GENOMFÖRANDE I SERVICEDESIGN

De verktyg och metoder som finns inom servicedesign är utmärkta och kan tillämpas på olika utmaningar i näringslivet. Med erfarenhet av förvaltning, är det min uppfattning att företag som tillämpar servicedesign i sitt arbete får ett försprång gentemot sina konkurrenter. Jag intresserade mig för att undersöka vilka lösningar som kan åstadkommas med hjälp av verktyg och metoder inom servicedesign. Genomförandet är det svåraste steget i alla projekt. På grund av vissa principer inom servicedesign (medskapande, holistiska och användarcentrerade principer) börjar genomförandet redan på projektets första dag. Detta ger företagen ökad framgång och kostnadseffektivitet när de tillämpar verktyg och metoder för servicedesign i sitt arbete.


ELÍN ÓLAFSDÓTTIR
olafsdottirelin [at] gmail.com  

elinolafsdottirbd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner