Marie Hanås

Studenter

Marie Hanås

Business & Design MA level

WORKING THE CROWD

– HOW THE SERVICE DESIGN MINDSET COULD LEAD TO IMPROVED PARTICIPATION IN URBAN PLANNING

In Sweden, public participation has been used in urban planning since the 60’s, but is still not fully functioning. There are many voices against it. Some common beliefs are that individuals use the process for their own benefit rather than the public’s, the actual possibilities for the public to influence projects are limited, and involving the public undermines the planners’ expertise. In service design, however, involving users is what gets people going.

This thesis investigates the service design discipline to find out what it is that makes user interaction successful in service design, and whether there is something within that, which could be implemented into the public’s participation in urban planning.


WORKING THE CROWD
– HOW THE SERVICE DESIGN MINDSET COULD LEAD TO IMPROVED PARTICIPATION IN URBAN PLANNING
 
I Sverige har medborgardialog använts inom stadsplanering sedan 60-talet, men är ändå inte fullt fungerande. Det finns många röster som talar emot den. Några vanliga argument är att individer agerar utifrån egenintressen snarare än allmänhetens intressen, de faktiska möjligheterna för medborgarna att påverka projekt är små och att involvera medborgare underminerar stadsplanerarens expertis. Inom tjänstedesign däremot, är användarinvolvering ett grundelement.

Den här uppsatsen undersöker tjänstedesigndisciplinen för att komma på vad det är som gör att användarinvolveringen är så lyckad, och om detta är något som kan implementeras i medborgardialogen inom stadsplanering.


MARIE HANÅS
marie.hanas [at] gmail.com
mariehanas.se
0046(0)704572456
 

mariehanasbd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpgLadda ner