Neil McGillivray <br/>Ken Johnson

Studenter

Neil McGillivray
Ken Johnson

Business & Design MA level

OUT CRUISING OR ACCIDENTAL COLLISION?

Statistics say we have never been happier or more satisfied.
Maybe it's true. Everyone is happy. If that's not how you feel, what then?
Are you just wrong and out of sync? Is this some form of passive aggressive strategy?

Neither looking at the big picture or down at the nano level seems to make it easier to understand. The problem lies in assumptions (false), intentions (mixed), motivation and maximisation.

In a world of best intentions and trying to get by, it is easy to be overwhelmed by the situation, both as customers and companies.

A more complete dissection is required; historical, thematic, humanist.

The answer is startlingly straightforward, the factors perhaps not so.


KUNDEN, ETT NÖDVÄNDIGT ONT?
Statistiken säger att vi aldrig har varit lyckligare eller mer nöjda. Det är kanske sant. Alla är kanske nöjda. Men om inte du är det, vad händer då? Är det dig det är fel på? Eller är det här någon form av passiv/aggressiv strategi?

Om man varken fokuserar på helheten eller går ned på nanonivå kan det vara lättare att förstå. Problemet ligger i antaganden (felaktiga), avsikter (otydliga), motivation och maximering.

I en värld där de flesta har goda avsikter och endast försöker klara sig, är det lätt att bli överväldigad av situationen, både som kund och företag.

En mer noggrann studie krävs: historisk, tematisk, humanistisk.

Lösningen är häpnadsväckande enkel, även om alla faktorer kanske inte är lika tydliga.


NEIL MCGILLIVRAY
neil [at] gray.se
gray.se
0046(0)706077045

KEN JOHNSON
ken [at] gray.se
gray.se
0046(0)708122796
 

neilmcgillivraykenjohnsonbd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner