Oriana Haselwanter

Studenter

Oriana Haselwanter

Business & Design MA level

GOING BANANAS VS. SLIPPING ON A BANANA PEEL

– TOWARDS A NEW ROLE WITHIN BUSINESS DEVELOPMENT

I do not really like bananas or slipping on a banana peel. But I do like to go bananas sometimes. Yet what has all this banana talk to do with a new role within business development?

In my research project I investigate how artists and designers involved in strategic projects act and think. How can their perspectives/competences affect business development? I propose a new role in such a process – a specialist who has knowledge within both the business and design/art field, and who knows when and where it is best to utilise the artist’s or designer’s mindset. In other words, one who knows when it is helpful for a company and its employees to “go a bit bananas” in order to unleash everyone’s intrinsic creativity and when designers can lend a hand in revealing the underlying challenges in a company in order not to »slip on a banana skin«.


GOING BANANAS VS. SLIPPING ON A BANANA PEEL
– MOT EN NY ROLL INOM AFFÄRSUTVECKLING
 
Jag gillar egentligen inte bananer eller att halka på ett bananskal. Men jag gillar att ”go bananas” ibland.

Men vad har allt detta bananprat att göra med en ny roll inom affärsutveckling? I mitt forskningsprojekt undersöker jag hur konstnärer och designers som är involverade i strategiska projekt agerar och tänker. Hur kan deras perspektiv/kompetenser påverka affärsutveckling?

Jag föreslår en ny roll i en sådan process. En specialist med kunskap inom både affärs- och design- eller konstfältet, som vet när och var det är bäst att använda en konstnärs/designers tänkesätt. Med andra ord, när det är till hjälp för ett företag och dess anställda att »go a bit bananas« för att frigöra allas inneboende kreativitet och när designers kan vara till nytta och hjälpa till att avslöja underliggande utmaningar i bolaget för att inte »halka på ett bananskal«.
 

ORIANA HASELWANTER
home [at] orianahaselwanter.com
orianahaselwanter.com
 

orianahaselwanterbd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner