Teele Villem <br/>Romy Van Den Broek

Studenter

Teele Villem
Romy Van Den Broek

Business & Design MA level

IMPLEMENTING DESIGN THINKING

– AN ERICSSON CASE STUDY

Design thinking as a managerial practice has been around for a while. The concept is based on the use and implementation of a designers way of working in various disciplines. It might sound rather straightforward, but in reality changing the way of working, in non-design fields, proves to be a fairly complicated and long process where concentration on not only the overall picture but also on the smallest of details plays a major role.

This thesis analyses the implementation of design thinking in Ericsson, the iconic Swedish telecommunications company. It discusses the pains and gains of this process, pinpointing impediments and presenting possible solutions to them.


IMPLEMENTING DESIGN THINKING
– AN ERICSSON CASE STUDY

Design thinking är ett begrepp inom ledarskap som har funnits med ett tag. Konceptet baseras på användandet och implementeringen av designers sätt att arbeta inom olika discipliner. Det kanske låter simpelt, men att ändra på arbetssättet utanför designbranschen har visat sig vara en ganska komplicerad och lång process, där fokus på helheten så väl som de minsta detaljerna spelar stor roll.

Den här uppsatsen analyserar implementeringen av design thinking hos Ericsson, den svenska ikonen inom telekommunikation. Uppsatsen diskuterar för- och nackdelarna av processen, visar på svårigheter och föreslår möjliga lösningar för att komma förbi dem.


TEELE VILLEM
villemteele [at] gmail.com
teelevillem.com
0046(0)769013702

ROMY VAN DEN BROEK
info [at] romydesign.com
romydesign.com
0046(0)720243577
 

teelevillemromyvanderbroekbd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
teele_villem_romy_vandenbroek_bd_photo_carlgrenrauthelmquist_p.jpgLadda ner