Amanda Erixån

Studenter

Amanda Erixån

Child Culture Design MA level

OWN ZONE

Spatial design for children nine to twelve years old at Halmstad City Library. An investigation into the specific needs of the target group and how the space can be designed to stimulate their experience of visiting the library. From research and workshops it became clear that important functions are cosy places away from adults and younger children. The igloo shaped cabins are two secluded places, one’s own zone, where 9–12 year olds can meet, read, have fun and socialise. The cabins also have the functionality of bookshelves and are intended to be filled with books. A realisation of the concept could in the long term create a new meeting point in the city and become the young people’s own zone.


EGEN ZON

Rumsgestaltning för barn nio till tolv år på Stadsbiblioteket i Halmstad. En undersökning av de hos målgruppen speciella behoven samt av hur barnavdelningen bättre skulle kunna stimulera en besöksupplevelse. Efter läsning och workshopar blev det tydligt att viktiga funktioner för målgruppen är mysiga krypin och platser att vara på, ifred från vuxna och yngre barn. De iglooformade kojorna är två avskilda platser och egna zoner där de unga ska kunna träffas, läsa, ha kul och umgås tillsammans. Kojorna fungerar även som bokhyllor. Ett förverkligande av konceptet skulle skapa en ny mötesplats för unga i Halmstad, en zon i staden som är deras egen.


AMANDA ERIXÅN
amandaerixan [at] gmail.com
cargocollective.com/amandaerixan
0046(0)739891117

 

amandaerixan_ccd_jacobtovedallouisetuvesson_p.jpg Ladda ner
amandaerixanccd_photo_amandaerixan_p.jpg Ladda ner
amandaerixanccd_photo_2_amandaerixan_p.jpgLadda ner